vypredaj

Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim (Mária Vyšovská – MARIANNA, Nám. sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa, prevádzka: Kníhkupectvo MARIANNA, Letná 6, 064 01Stará Ľubovňa) kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovara spôsob doručenia.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať pred jej expedíciou predávajúcim. V prípade ak stornovaním stornovania objednávky spôsobí kupujúci predávajúcemu škodu vzniknutú je povinný ju uhradiť. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru 'na objednávku', ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
  • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

Novinky

Ak chcete aby Vám boli zasielané knižné novinky zadajte Váš email.

Užívatelia

Košík : 0 ks
Váš košík je prázdny!